باران کود
خانه / بایگانی برچسب: کود مرغی مناسب

بایگانی برچسب: کود مرغی مناسب

خریدار کود مرغی مناسب برای درختان

کود مرغی

آیا استفاده ی تنها از کودهای مرغی جوابگوی درختان تنومند میباشد؟ آیا هنگام استفاده از کودهای مرغی، استفاده از کودهای شیمیایی توصیه شده است؟ کود مرغی را به مقدار دلخواه استفاده نکنید. چرا؟ بسیاری از کشاورزان برای زمینهای کشاورزی خود و کیفیت گیاهانشان فقط از کودهای مرغی پلت شده استفاده …

توضیحات بیشتر »